Ви є тут

Inna Horiunova

Зображення користувача Inna Horiunova.

Main Profile

Горюнова Інна Іванівна
Dr
Contact information: 
Контактна інформація: +38 (097) 871-35-98; e-mal: inna.horiunova.ukr@gmail.com

Full profile

Education: 

2016 - к.б.н., за спеціальністю 03.00.11 "цитологія, клітинна біологія, гістологія". Назва дисертаційного дослідження: "Вплив Cd2+Ni2+Zn2+ та Сu2+ на організацію цитоскелету коренів Arabidopsis thaliana"

2011 – 2014 − аспірантура при Державній установі “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України“, спеціальність 03.00.11“цитологія, клітинна біологія, гістологія”, науковий керівник: д.б.н. Ємець Алла Іванівна.
2006 2011− магістратура при Національному педагогічному університеті  ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “біологія”, диплом магістра з відзнакою.

2006 2010 − баклаврат при Національному педагогічному університеті  ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “біологія та соціальна педагогіка”, 

 

 

Work experiences: 

2016 - дотепер – науковий співробітник відділу клітинної біології та біотехнології ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України", Голова Ради Молодих Вчених

2013 – 2016 – молодший науковий співробітник лабораторії клітинної біології та нанобіотехнології відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

 

Awards and Fellowship:
2020-2022 - Стипендія Президента України для молодих вчених;

2020 - грант на стажування від Об'єднаного Дослідницького Центру (JRC) Training and Capacity Building for Enlargement and Integration Countries 

Open access to JRC Research Infrastructures, Ispra, Italy, November 16-20, 2020

2018 - Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
2018 - Премія Президента України для молодих вчених.

2015-2016 - Стипендія Національної академії наук України для молодих вчених
2014 - Грант для участі у Всесвітньому конкресі біологів рослин в м. Дублін (Ірландія)
2013 - Грант "ОПТЕК" на реалізацію науков-дослідних робіт за допомогою лазерного скануючого конфокального мікроскопу (Карл Цейс, Німеччина)

 

 

 

Current projects: 

2020-2021 - Грант дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України: «Створення біокон’югатів екологічно безпечних квантових точок Ag2S як нових інструментів для внутрішньоклітинної візуалізації» (ДР 0120U100930);

2018-2019 - Грант дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України: «Клітинні механізми взаємодії рослин-паразитів (представників родів Orobanche та Cuscuta) та їхніх господарів» (ДР 0118U100191);

2018 - Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених "Дослідження впливу токсичних металів: свинцю, хрому та ванадію на рослинну клітину" (ДР 0188U006323);

2017-2018 - Грант молодим вченим НАН України: «Дослідження відповіді цитоскелету рослин на дію абіотичних та біотичних стресових факторів та покращення їх адаптивних властивостей» (ДР 0117U00618);

2017-2018 - Грант ДФФД «Зелений синтез і характеристика люмінісцентних квантових точок CdTe як екологічно безпечних функціональних матеріалів нового покоління» (ДР 0117U003752, 0118U004421);

2016 - Грант ДКА «Проведення наукових космічних досліджень в рамках виконання міжнародних програм. Розроблення наукових програм з перспективних біологічних космічних досліджень. Дослідження рослинної їжі в умовах космічного польоту» (ДР 0116U007975);

2014-2015- Грант НАН України та РФФД «Вивчення формування та функціонування цитоміктичних каналів у вегетативних та генеративних клітинах рослин» (ДР 0115U005069).

 

Membership in Scientific Societies:

- Всеукраїнська асоціація біологів рослин, 2017;
- Українське товариство генетиків та селекціонерів, 2015;
- Українське товариство клітинних біологів та біотехнологів, 2015.

 

Selected publications: 
 1. Kravets E.A., Plohovskaya S.H., Horyunova I.I., Yemets A.I., Blume Y.B. Sources of chromosomal polymorphism of microsporocytes in species of Lilium L. and Allium L.: Cytomixis, extra chromosomes, and chromatin diminution // Сytology and Genetics .– 2021.- V 55 (2), P.107–116.

 2. Yemets A., Horiunova I., Blume Y. Cadmium, nickel, copper, and zinc influence on microfilament organization in Arabidopsis root cells // Cell Biology International. – 2021. – V.45 (1). – P. 211–226.

  Borovaya M., Naumenko A., Horiunova I., Plochovska S., Blume Y., Yemats A. “Green” synthesis of Ag 2 S nanoparticles, study of their properties and bioimaging applications// Applied Nanoscience. – 2020 – V. 1(12). – P. 4931– 4940, https://doi.org/10.1007/s13204-020-01365

 3. Krasnoperova E.E., Goriunova I.I., Isayenkov S.V., Karpov P.A., Blume Ya.B., Yemets A.I. Potential Involvement of KIN10 and KIN11 Catalytic Subunits of the SnRK1 Protein Kinase Complexes in the Regulation of Arabidopsis γ-Tubulin // Cytology and Genetics. – 2019. – V.53 (5). – P. 349–356.

 4. Krasnoperova E.E., Goriunova I.I., Isayenkov, S.V. et al. Potential Involvement of KIN10 and KIN11 Catalytic Subunits of the SnRK1 Protein Kinase Complexes in the Regulation of Arabidopsis γTubulin // Cytol. Genet. – 2019 – V.53. – P349–356.

 5. Kravets E.A., Sidorchuk Yu.V., Horyunova I.I., Plohovskaya S.G., Mursalimov S.R., Deineko E.V., Yemets A.I., Blume Ya.B. Intra- and intertissular cytomictic interactions in the microsporogenesis of mono- and dicotyledonous plants. Cytol. Genet. - 2016. - Vol. 50 (5) - P. 267-277, doi: 10.3103/ S0095452716050054

 6. Sidorchuk, Y.V., Kravets, E.A., Mursalimov, S.R. et al. Efficiency of the induction of cytomixis in the microsporogenesis of dicotyledonous (N. tabacum L.) and monocotyledonous (H. distichum L.) plants by thermal stress // Russ J Dev Biol. – 2016. –V. 47. P. 335–347 https://doi.org/10.1134/S1062360416060072

 7. Kravets E.A., Sidorchuk, Y.V., Horyunova I.I. et al. Intra- and intertissular cytomictic interactions in the microsporogenesis of mono- and dicotyledonous plants //Cytol. Genet.– 2016. V. 50. – P.267–277 https://doi.org/10.3103/S0095452716050054

 8. Horiunova, I.I., Krasylenko, Y.A., Yemets, A.I. et al. Involvement of plant cytoskeleton in cellular mechanisms of metal toxicity // Cytol. Genet. – 2016. – V.50 – P. 47–59, https://doi.org/10.3103/S0095452716010060

 9. Horiunova I.I., Yemets A.I., Blume Y. Comparative analysis of the effect of nickel and cadmium on the organization of microtubules in the cells of the Arabidopsis thaliana primary roots // Ukr. Bot. J. – 2015. – V. 72(6). – P. 603–610, https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.06.603

Area of Interests: 
клітинна біологія, вплив абіотичних та біотичних факторів на цитоскелет рослинної клітини, внутрішньоклітинна локалізації та фітоксичність металічних напівпровідникових наночастинок, лазерна скануюча конфокальна мікроскопія.