Ви є тут

Напрямки роботи та проекти

  • 2009-2010 НАН України та НТЦУ (STCU#5215) "Програма цільових досліджень та розвиваючих ініціатив” 2009-2010 рр. (STCU#5215) за темою: "Пошук ефективних інгібіторів протеїнфосфатаз за допомогою нанохімічних підходів і оцінка їх біологічної ефективності in silico" / "Search of effective protein phosphatases inhibitors using nanochemical approaches and evaluation of their biological activity in silico". (керівник проекту П.А. Карпов)
  • 2012 № _______ "Використання грід-технологій у фундаментальних та прикладних дослідженнях цитоскелету, шляхом створення та розвитку віртуальної організації CSLabGrid" конкурс наукових і науково-технічних проектів за Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій (затверджене розпорядженнямПрезидії НАН України  від 26.03.2010 № 130 та розпорядження Президії НАН України від ___.04.2012 № ____. (керівник проекту - академік НАН України Я.Б. Блюм)
  • 2011 № 33/11A "Створення віртуальної організації для вирішення обчислювальних задач дослідження цитоскелету та високоефективного скринінгу антимітотичних речовин із залученням сучасних Грід-технологій" конкурс наукових і науково-технічних проектів за Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій (затверджене розпорядженням Президії НАН України  від 26.03.2010 № 130 та розпорядження Президії НАН України від 05.04.2011 № 235. (керівник проекту - академік НАН України Я.Б. Блюм)
  • 2010 № 20/10А "Застосування грід-ресурсу для біоінформаційного вивчення цитоскелету та високо пропускного віртуального скринінгу речовин з антимікротрубочковою активністю для потреб фармацевтики та захисту рослин" конкурс наукових і науково-технічних проектів за Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій (затверджене розпорядженням Президії НАН України  від 26.03.2010 № 130 та розпорядження Президії НАН України від 05.02.2010 № 19. (керівник проекту - академік НАН України Я.Б. Блюм)
  • 2008-2009 Проект НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень „Порівняльний аналіз кіномів мікротрубочок у тварин та у вищих рослин” 2008-2009 р.р. (керівник проекту - академік НАН України Я.Б. Блюм)
  • 2007-2008 НАН України та НТЦУ (STCU#4929) "Застосування грід-ресурсу для тотального аналізу особливостей просторової структури бета-тубулінів, що обумовлюють диференційну чутливість до бензимідазолів" / Application of grid-resource for total analysis of beta-tubulin spatial structure features causing a different sensitivity to benzimidazoles". (керівник проекту - О.Ю. Нипорко)
  • 2007-2008 НАН України та НТЦУ (STCU#4932) "In silico дизайн і синтез сполук з протитуберкульозною активністю на основі структурної взаємодії з FtsZ-білками" / "In silico design and synthesis of compounds with antituberculous activity on the base of their structural interaction with FtsZs." (керівник проекту - академік НАН України Я.Б. Блюм)