Ви є тут

Лабораторія біоінформатики та структурної біології

Лабораторія була створена у 2004 році як складова частина Відділу геноміки і біотехнології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України і мала назву - Лабораторія структурної біології та біоінформатики.
У 2009 р. Лабораторія увійшла до складу Відділу геномікі та молекулярної біотехнології ДУ "IXБГ НАН України" як Лабораторія біоінформатики та структурної біології.
 

НОВИНИ ЛАБОРАТОРЇЇ:
 

22 травня 2012 р. Демчук Олег Миколайович успішно захистив дисертацію "АНАЛІЗ ГОМОЛОГІЇ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ПРОКАРІОТИЧНИХ І ЕУКАРІОТИЧНИХ FTSZ-БІЛКІВ ТА СТРУКТУРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗУВАННЯ НИМИ СПОЛУК БЕНЗІМІДАЗОЛЬНОГО РЯДУ" на здобуття наукового ступення кандидата біолгічніх наук за спеціальністю 03.00.22 - молекулярна генетика.
Науковий керівник - докт. біол. наук., професор, академік НАН України Блюм Ярослав Борисович
 
Наші вітання!
 

20 травня 2012 р. - Diploma for the best poster presentation at International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology (Yalta, Ukraine, May 16-20, 2012):
Karpov P.A., Sheremet Ya.A., Raevsky A.V., Yemets A.I., Blume Ya.B. Animal and plant casein kinase 1 isoforms as targets for specific inhibitors for medicine and plant biology.
Presenting autor: Pavel Karpov
 

06 квітня 2012 р. Ожередов Сергій Петрович успішно захистив дисертацію "СКРИНИНГ АНТИМІТОТИЧНОЇ ТА ГЕРБІЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ НОВИХ 2,4- ТА 2,6-ДИНІТРОАНІЛІНІВ" на здобуття наукового ступення кандидата біолгічніх наук за спеціальністю 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія.
Науковий керівник - д.б.н., с.н.с. Ємець Алла Іванівна
 
Наші вітання!